Maya's

Midden-Amerika, 07/10/2016

Nadat de Mayagoden orde in de chaos hadden gebracht en de aarde, zon en hemel hadden gecreëerd, schiepen ze planten en dieren. Vervolgens vormden ze de eerste mensen uit leem. Maar die eerste wezens waren te zacht, te zwak, te week: ze bezweken door het water. Bij de tweede poging maakten de goden gebruik van hout, met als resultaat prachtig gevormde en krachtige wezens die op mensen leken, maar aan wie ziel en verstand ontbraken. Ze dwaalden op aarde rond zonder iets waar te nemen. De goden wensten intelligente mensen, wezens die hun scheppers zouden verzorgen en eren met offergaven. Na dagenlang overleggen bleek mais de stof des levens. De daad werd bij het woord gevoegd. Uit maiskolven vormden ze het vlees van de mensen, uit maïspap de ledematen, uit maïsmeel het verstand. Water werd bloed. De maismensen wisten alles en konden de hele kosmos overzien. Ze waren zelfs zo intelligent dat ze hun scheppers naar de kroon staken. Daarop besloten de goden de blik van de eerste Maya's te beperken en te verluieren, zodat zij en hun nakomelingen ontzag zouden hebben voor hun scheppers, voor de aarde en het universum.
Kort samengevat is dat de oeroude visie van de Quiche-Maya's tegenwoordig het grootste Maya volk van Guatemala. Het scheppingsverhaal is opgeschreven in de Popol Vuh, het heilige boek van de Maya's.

De geschiedenis van de Maya's laat zich verdelen in 3 periodes: de pre klassieke, de klassieke en de postklassieke periode.
De pre klassieke periode was de tijd waarin de Maya's zich losmaakten van de Olmeken en naar het oosten en zuiden migreerden.
De klassieke periode begon rond 250 n.Chr. met de opkomst van de dynastieën en koninkrijkjes. In Peten bouwden de Maya's de stad Tikal. Honderd jaar later ontstonden koningshuizen en architectuur in Copan en in Palenque.
De vorstendommen groeiden uit tot complexe samenlevingen met een scherpe hiërarchie. Er was een duidelijke klassensamenleving, met een elite van vorsten en hogepriesters, een middenklasse van ambtenaren, handelaren en kunstenaars en een grote onderklasse van boeren en handarbeiders.
Van 600 tot 900 n.Chr. was er sprake van de gouden eeuwen van de Maya's, waarin zij hun prachtigste piramides, tempels en paleizen bouwden.

Reactions


Making your own travel diary has never been so much fun!

Tell your story

Add stories to your digital diary and determine for each chapter if you want share it or not. Public chapters are converted to a blog that you can share with family and friends.

Add photos

Complete your diary by adding photos to the stories in diffent layouts. Large pictures or small pictures, portrait pictures or landscape pictures. It’s up to you!

Map your travel routes

In addition to photos, you can also add maps to your diary. Drag pins on the map to indicate your location or map your entire travel route.